درخواست مشاوره رایگان در امور مهاجرت و ویزا

برای درخواست سرویس مشاوره ی مهاجرتی رایگان رنگین کمان استرالیا، لطفا فرم زیر را پر کنید و آنرا برای ما ارسال کنید تا ما برای ارائه توضیحات بیشتر و راهکارهای مهاجرتی برای شما تماس بگیریم. قسمتهایی که با برچسب (الزامی) مشخص شده اند، حتما باید پر شوند. به علاوه، توجه داشته باشید که هرچه فرم زیر را کاملتر و دقیقتر پر کنید، ما میتوانیم دقیقتر وضعیت شما را بررسی کنیم، و مشاوره ی مفیدتری را به شما ارائه کنیم. لطفا از قسمت “پیام شما” برای ارائه هرگونه توضیحات تکمیلی در مورد وضعیت خودتان، ترجیحات، فوریت ها و هرگونه شرایط خاص تان که مایلید رنگین کمان استرالیا هنگام بررسی درخواست شما مد نظر قرار دهد، استفاده کنید. (*لطفا درصورت امکان فرم زیر رابه زبان فارسی پرکنید)

د

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

وضعیت تاهل (الزامی)
متاهلمجرد

شماره تلفن (الزامی)

آخرین مدرک تحصیلی در خارج از استرالیا (الزامی)

رشته ی تحصیلی (الزامی)

دانشگاه محل تحصیل (الزامی)

تاریخ فارغ التحصیلی از آخرین مقطع تحصیلی (الزامی)

آیا مدرک تحصیلی در داخل استرالیا دریافت کرده اید؟ (الزامی)
خیربلی

سابقه کار معتبر و مرتبط با رشته تحصیلی در خارج از استرالیا در ۱۰ سال اخیر (الزامی)

سابقه کار معتبر و مرتبط با رشته تحصیلی در داخل استرالیا در ۱۰ سال اخیر (الزامی)

مدرک زبان (الزامی)
تافلآیلتسپی تی ایهیچکدام

نمره زبان به تفکیک مهارتی (الزامی در صورتیکه آزمونی را در سوال قبل انتخاب کرده اید)

Overall:

Listening:

Speaking:

Writing:

Reading:

در صورت تاهل، رشته تحصیلی، سابقه کار و مدرک زبان همسر خود را در اینجا بنویسید

در صورت واجد شرایط بودن، آیا علاقه دارید که در مناطق کم جمیعت استرالیا ساکن شوید؟ (الزامی)
خیربلی

(الزامی) نحوه آشنایی با رنگین کمان استرالیا

سایر جزییات و شرایط درخواست شما