درخواست مشاوره رایگان در امور تحصیلی

برای درخواست سرویس مشاوره ی تحصیلی رایگان رنگین کمان استرالیا، لطفا فرم زیر را پر کنید و آنرا برای ما ارسال کنید تا ما برای ارائه توضیحات بیشتر و پیشنهادات خود با شما تماس بگیریم. قسمتهایی که با برچسب (الزامی) مشخص شده اند، حتما باید پر شوند. به علاوه، توجه داشته باشید که هرچه فرم زیر را کاملتر و دقیقتر پر کنید، ما میتوانیم دقیقتر وضعیت شما را بررسی کنیم، و مشاوره ی مفیدتری را به شما ارائه کنیم. لطفا از قسمت “پیام شما” برای ارائه هرگونه توضیحات تکمیلی در مورد وضعیت خودتان، ترجیحات، فوریت ها و هرگونه شرایط خاص تان که مایلید رنگین کمان استرالیا هنگام بررسی درخواست شما مد نظر قرار دهد، استفاده کنید. (*لطفا درصورت امکان فرم زیر رابه زبان فارسی پرکنید)

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

سال تولد (الزامی)

وضعیت تاهل
متاهلمجرد

وضعیت نظام وظیفه

شماره تلفن

آخرین وضعیت تحصیلی (الزامی)

معدل آخرین مقطع تحصیلی (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

دانشگاه محل تحصیل (الزامی)

مدرک زبان (الزامی)
تافلآیلتسپی تی ایهیچکدام

نمره زبان به تفکیک مهارتی (الزامی در صورتیکه آزمونی را در سوال قبل انتخاب کرده اید)

Overall:

Listening:

Speaking:

Writing:

Reading:

مقطع تحصیلی مورد درخواست (الزامی)

زمینه تحصیلی مورد درخواست (الزامی)

شهرهای مورد درخواست

نحوه آشنایی با رنگین کمان استرالیا (الزامی)

پیام شما (توضیحات اضافی)